Individuel Fysioterapi

 

Vi tilbyder patienten individuel fysioterapi, som omfatter:

Undersøgelse:
For at afdække årsagssammenhænge til skaden/skavanken, er det vigtigt med en grundig undersøgelse. Undersøgelsen kan indeholde holdningsanalyse, muskelfunktionstest, bevægelighedstest, m.m.

Behandling:
For at fjerne eller mindske patientens gener/symptomer bruger vi aktive og/eller passive behandlingsmetoder. Aktive metoder kan være øvelser og rådgivning. Passive metoder kan være manuel behandling, f.eks. massage, udspænding, mobilisering, m.m.

Træningsvejledning:
Den nyeste forskning viser, at træning er et meget effektivt middel til at komme mange sygdomme og skavanker til livs. Vi tilrettelægger i samråd med patienten et individuelt træningsprogram, som løbende justeres for på denne vis at tilgodese patientens behov, evner og formåen.

Rådgivning:
På baggrund af undersøgelsen rådgiver vi patienten indenfor mange områder bl.a. kropsholdningskorrektion, valg af motionsform og træningsintensitet, kontormøbelproblematik, vaneændringer, viderehenvisning til andre relevante faggrupper, m.v.